MENU

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 30€

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. Εισαγωγή

1.1. Πάροχος Υπηρεσιών

Το ηλεκτρονικό κατάστημα haritou-kosmima.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου που διαχειρίζεται η εδρεύουσα στο Παγκράτι Αττικής και επί της οδού Φιλολάου 114 . Οποιαδήποτε επικοινωνία με το ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί να γίνεται στην διεύθυνση info@haritou-kosmima.gr

1.2. Αποδοχή όρων Χρήσης

Οι κατωτέρω αναγραφόμενοι όροι χρήσης εφαρμόζονται για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος haritou-kosmima.gr. Κάθε χρήστης ο οποίος κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απόσχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και της ιστοσελίδας αυτής. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ελεύθερα τoυς όρους συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο. Οι όροι χρήσης θεωρούνται εν ισχύ όταν είναι δημοσιευμένοι στην ιστοσελίδα. Οι χρήστες υποχρεούνται να διαβάζουν προσεχτικά τους όρους χρήσης προτού να παραγγέλνουν προϊόντα από το ηλεκτρονικό κατάστημα.

2. Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος και ο σχεδιασμός αυτού, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, “logos”, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας και προστατεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Ειδικότερα, απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του ιστοτόπου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της εταιρίας. Επίσης σημειώνεται ότι τα σήματα και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα που εμφανίζονται στον ιστότοπο ανήκουν είτε στην εταιρία είτε σε τρίτες εταιρίες, από τις οποίες η εταιρία προμηθεύεται προϊόντα, όλα δε τα διακριτικά γνωρίσματα προστατεύονται από την ειδική νομοθεσία που τα διέπει, η δε εμφάνισή τους στον ιστότοπο της εταιρίας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί τυχόν μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

3. Εγγυήσεις και Ευθύνη Εταιρίας

3.1. Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Καταστήματος – Πληροφορίες προϊόντων

Η εταιρία ως πάροχος των σχετικών υπηρεσιών, δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που αναγράφονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αναφορικά με τις πληροφορίες, τη διαθεσιμότητα και τις τιμές των προϊόντων της. Βεβαίως η εταιρία δεν ευθύνεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο σύστημα, εφόσον αυτά τα λάθη δεν προέρχονται από υπαιτιότητα της εταιρείας. Σε περίπτωση λάθους που αναφέρεται στην τυχόν διαθεσιμότητα των προϊόντων της εταιρίας, η εταιρία υποχρεούται να ενημερώσει το χρήστη και να μην προχωρήσει στη σχετική πώληση. Σε κάθε περίπτωση η εταιρία μπορεί να μεταβάλει τα δεδομένα του ηλεκτρονικού συστήματος, σχετικά, με τη διαθεσιμότητα και τις τιμές των προϊόντων, χωρίς προειδοποίηση.

Αξιώσεις αποζημίωσης λόγω αστικής ευθύνης εναντίον της Εταιρίας, οι οποίες αφορούν σε υλικές ή ηθικές βλάβες που έχουν προκληθεί από τη χρήση ή τη μη χρήση των αναφερόμενων πληροφοριών ή/και τη χρήση ανακριβών και ελλιπών πληροφοριών, αποκλείονται γενικά, εφόσον δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία σχετική υποχρέωση για κάλυψη αστικής ευθύνης. Η Εταιρία επιφυλάσσεται ρητώς του δικαιώματος τροποποίησης, συμπλήρωσης ή διαγραφής τμημάτων των επιμέρους σελίδων ή του συνόλου αυτών, ή της προσωρινής ή οριστικής διακοπής της δημοσίευσης, χωρίς προειδοποίηση.

3.2. Τεχνικά Συστήματα Ασφάλειας Συναλλαγών

Η εταιρία αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες τεχνικά μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.
Για την περιήγηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν είναι απαραίτητη η εισαγωγή από τον χρήστη προσωπικών πληροφοριών. Ο χρήστης μπορεί να κινείται στο κατάστημα ελεύθερα και ανώνυμα και να προσθέτει τα είδη που επιλέγει στο καλάθι αγορών.
Προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες ζητούνται μόνο όταν ο χρήστης αποφασίσει να προχωρήσει στην αγορά των ειδών που έχει επιλέξει. Σε αυτή την περίπτωση, όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες, και χρησιμοποιούνται μόνο με το σκοπό της ολοκλήρωσης της παραγγελίας.
Η πληρωμή ολοκληρώνεται στα αντίστοιχα συστήματα της συνεργαζόμενης τράπεζας, στην οποία η εταιρεία έχει λογαριασμό και ΟΧΙ στο σύστημα του haritou-kosmima.gr.

3.3. Τεχνικά Συστήματα Σφάλματος Παραγγελιών

Η εταιρία έχει επίσης λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δε θα υφίστανται σφάλματα κατά τη διενέργεια παραγγελιών. Στην περίπτωση οποιουδήποτε σφάλματος κατά τη διάρκεια παραγγελίας, ο πελάτης θα ενημερώνεται και θα του ζητείται είτε να επαναλάβει την παραγγελία είτε να την ακυρώσει. Ειδικότερα, κατά την παραγγελία, ο χρήστης θα μπορεί να επιβεβαιώνει μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής (καλάθι αγορών), πριν προβεί στην παραγγελία, πόσα προϊόντα επιθυμεί να αγοράσει, την τιμή του καθενός, καθώς και τη συνολική τιμή αυτών, την τυχόν έκπτωση, τη διαθεσιμότητα κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης μπορεί να υπαναχωρήσει ακόμη και μετά την παραγγελία των προϊόντων, για όλα ή για μέρος αυτών, κατά τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 7 των παρόντων όρων χρήσης.

Στην περίπτωση που η παραγγελία έχει ολοκληρωθεί και τα προϊόντα έχουν ήδη αποσταλεί, όταν ο χρήστης ακυρώσει την παραγγελία, τότε ό χρήστης μπορεί να επιβαρυνθεί με τα έξοδα αποστολής του προϊόντος.

4. Απαγορεύσεις χρήσης

Απαγορεύεται ρητά η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από οποιοδήποτε χρήστη για σκοπούς άλλους από την ηλεκτρονική αγορά προϊόντων της εταιρίας. Ιδίως απαγορεύεται η χρήση του προγράμματος από οποιονδήποτε χρήστη για αποστολή, δημοσίευση, ή μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή τα προσωπικά δεδομένα, είτε προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, είτε για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο είτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, είτε εμπεριέχει ιούς.

5. Σύνδεσμοι – Συσχετιζόμενες Ιστοσελίδες

Στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορεί να υπάρχουν σύνδεσμοι, ή άλλες συσχετιζόμενες ιστοσελίδες. Οι σύνδεσμοι αυτοί δε βρίσκονται υπό τον έλεγχο της εταιρίας και η εταιρία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα των σελίδων αυτών.

6. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων και Στοιχείων Συμβάσεων

Τα στοιχεία των χρηστών (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο κλπ.), των συναλλαγών των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος και των συμβάσεων που καταρτίζονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα. Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους όπως και με το παρόν, θα ενημερώνονται από την εταιρία και θα συναινούν και θα αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών προσωπικών δεδομένων, για τις ανάγκες της εκάστοτε συναλλαγής, καθώς επίσης και της διαβίβασης των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι και προστηθέντες της εταιρίας στα πλαίσια της διεκπεραίωσης της καταρτιζομένης σύμβασης.

Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών. Κατά τα λοιπά η εταιρία δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στα πλαίσια της πώλησης θα τηρούνται από την εταιρία. Ο πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά, καθώς και σε όλα τα στοιχεία των συμβάσεων και συναλλαγών του με την εταιρία, εφόσον το επιθυμεί.

7. Όροι πωλήσεων- Επιστροφές

Ο πελάτης ενημερώνεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων μέσα από ανάλογες ενδείξεις όπως ‘’διαθέσιμο’’, ‘’μη διαθέσιμο’’, ‘’αναμένεται’’, ‘’διαθέσιμο σε 48 ώρες’’ και ‘’κατόπιν παραγγελίας’’.

Ο χρήστης ενημερώνεται για τον αριθμό ανίχνευσης της παραγγελίας (tracking number) μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας και εφόσον τέτοιος αριθμός είναι διαθέσιμος βάσει της επιλογής τρόπου αποστολής των προϊόντων.

Η εκτιμώμενη ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων, επικοινωνείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μαζί με την επιβεβαίωση της παραγγελίας.

Ο χρήστης μπορεί να αιτηθεί της επιστροφής του προϊόντος εντός 14 ημερών από την παράδοση.

Οι παρακάτω κανόνες ισχύουν για επιστροφές:

Επιστροφή χρημάτων, στο πλήρες ποσό της παραγγελίας συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής, εφαρμόζεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

(α) Το προϊόν είναι ελαττωματικό

(β) Το προϊόν έχει συσκευασία κατεστραμμένη, ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της

(γ) Το προϊόν που παραδόθηκε δεν ήταν το ίδιο με το προϊόν που παραγγέλθηκε μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος

(δ) Ο χρήστης επέλεξε να ακυρώσει την παραγγελία, προτού αποσταλεί το προϊόν

Στις περιπτώσεις (α), (β) και (γ) απαιτούμε αποδείξεις, όπως φωτογραφία, και αντίγραφο της παραγγελίας, έτσι ώστε να προχωρήσουμε στην επιστροφή των χρημάτων.

Η επιστροφή των χρημάτων εφαρμόζεται στο ποσό των προϊόντων μείον το κόστος αποστολής αυτών, στην περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει να ακυρώσει την παραγγελία του μετά την αποστολή των προϊόντων.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα, ελλιπή ή εμφανώς χρησιμοποιημένα, ο χρήστης χάνει το δικαίωμά του για αποζημίωση μερική ή ολική, αναλόγως της κατάστασης των προϊόντων

Η επιστροφή των προϊόντων θα πραγματοποιείται αφού προηγηθεί συνεννόηση με το ηλεκτρονικό κατάστημα και στην περίπτωση επιστροφής των χρημάτων στον πελάτη αν η πληρωμή έγινε μέσω πιστωτικής κάρτας θα γίνεται με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας, εντός 30 ημερών από την αίτηση αποζημίωσης και αν η πληρωμή έγινε με μετρητά, με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν επιστραφούν, εντός 14 ημερών από την παραλαβή τους, τότε η εταιρία δικαιούται να μην αποδεχθεί την επιστροφή και συνεπώς να αρνηθεί την αντικατάσταση.

8. Τρόπος εκτέλεσης παραγγελιών

Τα προϊόντα αποστέλλονται από την εταιρεία εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών εκτός από περιπτώσεις πέρα από τον έλεγχο της εταιρείας (π.χ. ανωτέρα βία).

Η αποστολή, ή τυχόν πρόβλημα με την αποστολή, θα επικοινωνούνται στο χρήστη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο χρήστης επιπλέον θα ενημερώνεται για την εκτιμώμενη ημερομηνία παράδοσης (εξαρτάται και από την επιλογή τρόπου αποστολής από το χρήστη).
Για τις αποστολές η εταιρία courier . Τα προϊόντα είναι ασφαλισμένα με τους συνήθης όρους ασφάλισης αυτών των μεταφορέων.

9. Τρόποι Πληρωμής

α. Μπορείτε καταθέσετε τα χρήματα στον παρακάτω λογαριασμό τραπέζης σημειώνοντας ως αιτιολογία πληρωμής το ονοματεπώνυμο σας και τον κωδικό παραγγελίας σας.

Δικαιούχος : Δέσποινα Χαρίτου

Τράπεζα: Πειραιώς

Αρ. Λογαριασμού : 5036-041113-718

IBAN: GR61 0172 0360 0050 3604 1113 718

BIC: PIRBGRAA

Για την πιο γρήγορη εξυπηρέτηση σας μπορείτε μετά την κατάθεση να πραγματοποιήσετε μια αποστολή στο e-mail μας με τα στοιχεία σας και τον κωδικό πληρωμής ή η αποστολή της απόδειξης πληρωμής.

β. Μπορείτε να πληρώσετε με αντικαταβολή εάν και εφόσον η αποστολή γίνει με courier.

γ. Πληρωμές με μετρητά

Είναι δυνατόν μόνο για παραγγελίες που ο χρήστης υα παραλάβει τα προϊόντα από την έδρα της εταιρείας

10. Τρόποι Αποστολής

Κατά τη διάρκεια της ολοκλήρωσης της παραγγελίας στην σελίδα μας θα κληθείτε να επιλέξετε τον τρόπο αποστολής της παραγγελίας σας.

Ο χρόνος αποστολής και οι χρεώσεις διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία στην οποία έχετε επιλέξει να παραδοθεί η παραγγελία σας καθώς και με τον επιλεγμένο χρόνο παράδοσης.

Μπορείτε να παραλάβετε την παραγγελία σας από το κατάστημα χωρίς χρέωση. Ο χρήστης πρέπει να επικοινωνήσει με την εταιρεία για το χρόνο παραλαβής προϊόντων από τα γραφεία της εταιρείας.

Επίσης μπορείτε να επιλέξετε να παραλάβετε το δέμα σας στο σπίτι μέσω εταιρείας courier ή από το κατάστημα της εταιρείας αυτής οι χρεώσεις θα φαίνονται κατά την διάρκεια της ολοκλήρωσης των αγορών σας στο συνολικό ποσό.

Για οποιαδήποτε απορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

11. Τελωνεία

Όταν η παραγγελία είναι από το εξωτερικό (χώρες εκτός ΕΕ), ο χρήστης μπορεί να επιβαρυνθεί με επιπλέον φόρους, βάσει της εκάστοτε τοπικής νομοθεσίας. Αυτές οι επιβαρύνσεις, δασμοί, φόροι δεν μπορούν να προβλεφθούν από την Εταιρεία και δεν περιλαμβάνονται στην τιμή αγοράς των προϊόντων μας. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτές τις έξτρα χρεώσεις

12. Ανωτέρα βία

Η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε παραβίαση των Όρων Χρήσης εάν αυτή η παραβίαση είναι το αποτέλεσμα γεγονότων πέρα από το λογικό έλεγχο της Εταιρείας.

ΜΕΤΑΛΛΟ

ΚΑΡΑΤΙΑ

ΠΕΤΡΑ

ΧΡΩΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

ΧΡΩΜΑ ΠΕΤΡΑΣ

ΧΡΩΜΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ